1. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลในแบบฟอร์ม  เมื่อเล่นเกมส์จนครบทุกด่านแล้ว  สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์ได้ทันที

2. หากคุณครูนำไปใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนภายในห้องเรียน สามารถส่งรายชื่อนักเรียน  sustainability@dtac.co.th เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์ต่อไป