คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บเพจ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยเทเลนอร์ กรุ๊ป (Telenor Group) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” สำหรับข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้

เมื่อเข้ามายังเว็บไซต์ คุณจะทิ้งร่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้ ซึ่งแสดงถึงเส้นทาง และข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) เทเลนอร์ กรุ๊ป จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำความเข้าใจ และตีความรูปแบบการเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อนำผลมาปรับปรุงมาตรฐานของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าชมเอง ดังนั้นการประมวลผลจะอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ ‘ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย’ ตามที่ปรากฏอยู่ในกฎข้อบังคับ (EU) 2016/679 (“GDPR”) หรือกฎข้อบังคับที่เทียบเท่ากันในประเทศอื่น

การใช้คุกกี้

คุกกี้ช่วยวัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และบันทึกผลการเล่นเกมของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการวัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจนั้น คุกกี้มีข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจที่ออกคุกกี้ให้กับคุณ

คุกกี้ถูกใช้บนเว็บไซต์นี้สำหรับอินเทอร์แอคทีฟเกม เพื่อเก็บหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ชื่อที่ผู้เล่นกรอกไว้ และตำแหน่งปัจจุบันในเกมของผู้เล่น ข้อมูลนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถหยุดและเล่นเกมต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัท กูเกิล Google Analytics ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้งานเว็บไซต์อย่างไร โดยปกติแล้วข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในประเทศสหรัฐอเมริกา เทเลนอร์ กรุ๊ป ขอรับรองว่ามีการป้องกันทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้อง

กูเกิลจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้ และการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยกูเกิล ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือ plug-in ในตัวเบราว์เซอร์ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

เว็บไซต์นี้ยังใช้ระบบเพื่อการโฆษณาของ Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ หากไม่ประสงค์ให้ เทเลนอร์ กรุ๊ป ใช้ข้อมูล คุณสามารถปิดการใช้งานผ่านตัวจัดการการตั้งค่าเกี่ยวกับโฆษณา (Ads Preferences Manager) ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งาน และการปกป้องข้อมูลสามารถดูได้ที่ http://www.google.com/analytics/terms/en.html or https://www.google.de/intl/en/policies/

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ปฏิเสธการประมวลผล และจำกัดการประมวลผล โปรดติดต่อ เทเลนอร์ กรุ๊ป หากคุณต้องการใช้สิทธิเหล่านี้

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียน เทเลนอร์ กรุ๊ป ต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของคุณ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. ข้อตกลง

ด้วยการเข้ามายังเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบทุกข้อ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. ใบอนุญาตการใช้งาน

อนุญาตให้มีการผลิตเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ที่อยู่บนเว็บไซต์ซ้ำได้เป็นการชั่วคราว สำหรับการดูแบบเฉพาะกาลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้อนุญาตแบบจำกัด ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่ควรที่จะ:

  • ใช้เนื้อหาเพื่อการค้าไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม;
  • พยายามที่จะแยกหรือถอดรหัสโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้;
  • ลบลิขสิทธิ์ใดๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ออกจากเนื้อหา

ใบอนุญาตนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดยเราได้ทุกเมื่อ

3. คำสงวนสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้รับการจัดหามา “ตามที่เป็น” เทเลนอร์ กรุ๊ป ปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอไม่ยอมรับ และปฏิเสธการรับประกันใดๆ โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น เพียงการรับประกันโดยนัย หรือเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ นอกจากนั้น เทเลนอร์ กรุ๊ป ไม่รับประกันหรือรับรองทั้งในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ ผลที่น่าจะเป็น หรือความน่าเชื่อถือของการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา หรือเว็บไซต์ใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เทเลนอร์ กรุ๊ป หรือผู้ผลิตเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายต่อการสูญเสียข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ แม้ว่า เทเลนอร์ กรุ๊ป หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

5. การแก้ไขเพิ่มเติม และข้อผิดพลาด

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ และข้อผิดพลาดด้านภาพถ่ายได้ เทเลนอร์ กรุ๊ป ไม่รับประกันเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์ เทเลนอร์ กรุ๊ป อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เทเลนอร์ กรุ๊ป ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

6. การเชื่อมโยง (ลิงก์)

ขณะที่เว็บไซต์นี้พยายามเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ เทเลนอร์ กรุ๊ป ไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่ถูกเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้ได้อย่างสม่ำเสมอ เทเลนอร์ กรุ๊ป จึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราได้เชื่อมโยงไป การที่มีลิงก์ของเว็บไซต์เหล่านั้นบนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้หมายความว่า เทเลนอร์ กรุ๊ป รับรองเว็บไซต์เหล่านั้น

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

เทเลนอร์ กรุ๊ป อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบุอยู่ในขณะที่ใช้งาน

8. เขตอำนาจรัฐ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

การอ้างสิทธิ์ การโต้เถียง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเชื่อมโยงกับ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศนอร์เวย์ โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของเงื่อนไขหรือบทบัญญัติของกฎหมาย และจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจจำเพาะของศาลนอร์เวย์

ข้อสังเกต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ คุณอาจยื่นข้อเรียกร้องในการใช้สิทธิของคุณในประเทศอื่น รวมถึงประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ และภายใต้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคุณมากกว่าได้

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราได้ที่ SuntainabilityDept@dtac.co.th