หลักสูตรเซฟอินเตอร์เน็ต (Safe internet) ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างเทเลนอร์ กรุ๊ป (Telenor Group) และ แพเร้นท์โซน (Parent Zone) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงดูเด็กในยุคดิจิทัล

เทเลนอร์ (Telenor)

เทเลนอร์ กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในสแกนดิเนเวียและทวีปเอเชีย เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและขับเคลื่อนองค์กรด้วยปณิธานในการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และเพื่อให้ปณิธานสัมฤทธิ์ผล เราจึงได้ยึดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 10 เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

การเชื่อมโยงสื่อสาร คือความเชี่ยวชาญของเทเลนอร์มากว่า 160 ปี เป้าหมายของเราคือการเชื่อมโยงลูกค้าของเราเข้ากับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา เรายังมุ่งมั่นที่จะปกป้องกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และช่วยให้พวกเขาได้ใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ เพื่อเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้บริการการสื่อสารอย่างปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งในหมู่ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ดูแล เป้าหมายหลักของเราคือ การป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกดิจิทัล และช่วยเสริมสร้างให้โลกออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน

เทเลนอร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล ภายใต้เครื่องหมาย TEL ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.telenor.com

แพเร้นท์โซน (Parent Zone)

แพเร้นท์โซน คือผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตของครอบครัวบนโลกดิจิทัล พวกเขาให้การสนับสนุนและให้ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง เด็ก และโรงเรียนทั่วโลก เพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

แพเร้นท์โซนจะทำงานร่วมกับผู้ปกครอง โรงเรียน ภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อศึกษา ทำความเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีต่อเด็กและครอบครัว

แพเร้นท์โซนใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการสร้างข้อมูลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้โลกดิจิทัลขึ้นสำหรับเทเลนอร์โดยเฉพาะ รวมถึงแหล่งข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดและเกมในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา เข้าไปที่เว็บไซต์ www.parentzone.org.uk หรืออีเมล info@parentzone.org.uk